Forum Prosta Ekonomia

Full Version: Odnośnie filmu
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.Gdy chcę udostępnić ten film na Facebooku to jego nazwa brzmi "final". Niezbyt to zachęca do promowania materiału bo kto kliknie w filmik po opisie bez normalnego tytułu? Możecie to jakoś poprawić?
Ok poprawione. Dzięki