Forum Prosta Ekonomia

Pełna wersja: ujemne stopy referencyjne
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jak wiadomo, pieniądz może mieć konstrukcję dodatnią (rosnąca wartość), obojętną (np. waluty alternatywne) lub ujemną (koncepcja Silvio Gessela, np. Worgl). Czyli jego ilość może rosną, pozostawać bez zmian lub maleć.
Powstaje ciekawa sytuacja, kiedy w zeszłym roku stopy depozytowe kilku banków centralnych zmalały aż do wartości ujemnych. Jakie będą tego konsekwencje w połączeniu z emisją pieniądza przez EBC nietrudno się domyśleć.
Poruszcie jednak temat: jakie byłyby konsekwencje gospodarcze wprowadzenia ujemnych stóp referencyjnych.
Dzięki za pomysł, to jest chora sytuacja, gdy stopy są na ujemnych poziomach. Przez wiele lat ludzie sądzili, że najniższy poziom stóp to 0%. Jak widać dla banków nie ma rzeczy niemożliwych (oczywiście krótkoterminowo).
Ujemne stopy depozytowe w połączeniu z emisją pieniądza to bardzo trafny pomysł. Sądzę, że nadal będą maleć i jest to kierunek zmian długookresowych. Generalnie, dla gospodarki jest to na pewno korzystne.
Natomiast, ujemna stopa referencyjna może rodzić konsekwencje trudne do przewidzenia, stąd moja propozycja na opracowanie tego tematu.
Wiesz, dla mnie emisja pieniądza i ustalanie stóp centralnie to nie jest w ogóle dobry pomysł. Gospodarka dostaje sztuczne bodźce przy takiej polityce.
Pieniądz tworzą banki komercyjne.
Rezerwa częściowa i stopy to ograniczenie ich swobody, na szczęście. Bez tych ograniczeń mielibyśmy zalew pieniędzy. Cieszmy się, że RPP nakłada te hamulce.
Rezerwa obowiązkowa to w Polsce tylko 3,5% więc nie uważam tego za hamulec. A niskie stopy przecież stymulują pożyczanie pieniędzy (a w procesie ich kreację), także tu też hamulca nie ma.
Technicznie bank komercyjny nie musi mieć żadnych pieniędzy, żeby udzielać kredytów. Ma zainteresowane strony, dokonuje zapisu, kasuje prowizję.
Zarówno rezerwa częściowa jak i stopy są takim elementem ograniczającym wprowadzonym przez ustawodawcę. W różnych krajach w różnej wysokości.
No tak, tylko, że to jest już walka z problemem, który by nie istniał przy pełnej rezerwie. Szwajcarzy próbują odebrać bankom komercyjnym możliwość kreacji pieniądza, zobaczymy jak to wyjdzie.
Szwajcarzy próbują odebrać bankom komercyjnym możliwość kreacji pieniądza? ... można poprosić o źródło tej informacji?

Pieniądz powstaje w zasadzie niemal wyłącznie w bankach komercyjnych. To one reagują na potrzeby rynku w ramach ustalonych przez ustawodawcę. Pozbawić ich tej roli mogłoby być wywróceniem obecnego systemu.

A co do pełnej rezerwy ... w czym w złocie? ... nierealne ... a zresztą, po co?
Procesy na rynku kształtują się same, "bez pomocy nad opiekuńczego państwa" - jak to było ujęte w którymś z filmików - państwo tylko dokłada do pieca żeby nie zgasł zapominając, że to stary i już niewydajny, a co najważniejsze małodochodowy piec.
Stron: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12