Poll: Czy brak wirusa jest dobrem?
This poll is closed.
Tak
71.43%
5 71.43%
Nie
28.57%
2 28.57%
Total 7 vote(s) 100%
* You voted for this item. [Show Results]

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ograniczone zasoby
#1
Mam pytanie odnośnie podanego w filmie przykładu groźnego wirusa. Otóż hipotetycznie za jakiś byś może będziemy mieli możliwość łapania takich wirusów niczym obecnie naprzykrzające się nam owady. Oczywiście w takiej sytuacji wirus nadal dobrem NIE jest gdyż zdobycie go jest dopiero środkiem pośrednim którego używając dążymy do osiągnięcia finalnego celu. A co jest naszym celem? Oczywiście zabicie/unicestwienie tegoż wirusa. Więc zatem czego tak właściwie pożądamy jako rzeczy? Braku wirusa! Czy zatem brak wirusa jest dobrem? Na pewno go pożądamy, ale czy jest ograniczony? Według definicji filmowej tak gdyż nie jest on dostępny dla każdego w wystarczającej ilości! Co o tym sądzicie?

Przy okazji serdecznie pozdrawiam wszystkich którzy jeszcze mnie pamiętają i bardzo przepraszam za dłuższą nieobecność. @Frako @Testudo
Thanks given by:
#2
Czy brak wirusa jest ograniczony?
Nie jest- miejsc, w których nie ma wirusa jest nieskończenie wiele.
Nie jest również ograniczony, jeśli wirus zostanie całkowicie wytepiony- brak czegoś nieistniejącego jest nieograniczony.
Jeżeli wirus jest nam potrzebny do osiągnięcia ostatecznego celu, jest dobrem wyższego stopnia o ile:
-posiadamy jakąś potrzebę,
-wirus ma właściwości, dzięki którym może stać się przyczyną zaspokojenia tej potrzeby,
-mamy wiedzę na temat tego związku przyczynowego
-posiadanie tego wirusa wystarczy do zaspokojenia potrzeby (jeżeli potrzeba jeszcze innych rzeczy- np. laboratorium z wyposażeniem, a my go nie mamy to wirus nie jest dobrem. Jest nim o tyle o ile posiadamy dobra komplementarne).

Mam wątpliwości co do nazwania braku wirusa rzczą Wink, zdefiniowałbym bym to jako stan.
A czy pożądany stan może być dobrem?
Jak odnosi się to do definicji dobra podanej przez Mengera:
-ludzka potrzeba- brak wirusa może być naszą potrzebą,
-właściwości, które sprawiają, że rzecz może sięstać przyczynowo zaspokojeniem potrzeby- brak wirusa nie jest ani rzeczą, ani usługą, ani relacją, jest efektem działania jakiegoś innego dobra lub usługi, albo stanem naturalnym.
Dlatego uważam, że brak wirusa nie moze być nazwany dobrem.
Thanks given by:
#3
Wszechświat może być ograniczony więc nie możesz zakładać że tych miejsc jest nieograniczenie wiele.Poza tym jakoś w międzytekście płynnie przestałeś omawiać wirusa miast braku wirusa więc podstawię go do twoich argumentów. Posiadamy potrzebę bezpieczeństwa brak wirusa w odpowiedniej ilości może ja zapewnić. Bardzo proso pojąć tutaj związek przyczynowy. Posiadanie braku wirusa wystarcza aby potrzebę zaspokoić więc wirus jest dobrem!
Thanks given by:
#4
Obecnie przeważają hipotezy mówiące, że wszechświat jest ograniczony, jednakże nawet za hipotetyczną granicą wszechświata musi się coś znajdować. Nawet jeżeli jest to nicość- całkowity brak czegokolwiek to wciąż można to nazwać "czymś".
Samego wirusa omówiłem, ze względu na twoje twierdzenie: "w takiej sytuacji wirus nadal dobrem NIE jest gdyż zdobycie go jest dopiero środkiem pośrednim"- środki pośrednie są dobrami wyższych rzędów.
Posiadamy potrzebę bezpieczeństwa- zgoda.
Brak wirusa w odpowiedniej ilości może je zapewnić- nie. Brak wirusa jest rzeczonym stanem bezpieczeństwa. Zapewnić bezpieczeństwo może DOBRO, które prowadzi do tego stanu.
Analogicznie- mamy potrzebę przeżycia. Brak głodu jest jednym z warunków przeżycia. Brak głodu jest dobrem? Dobrem jest pokarm, który pozwala nam zaspokoić głód.
Przyujmując twoje założenia popadamy w sprzeczność, w której dobra nie są ograniczone- brak czegoś może być nieograniczony, a każdy z nas jest wolny od ogromnej liczby wirusów, bakterii i innych zagrożeń, więc każdy posiada ogromną ilość dóbr, niemalże nieograniczoną.
Thanks given by:
#5
Brak wirusa nie jest dobrem, natomiast dobrem może być usługa eliminacji wirusa:)
Thanks given by:
#6
@Ratel Godna podziwu lapidarność
Thanks given by:
#7
po setkach komentarzy się uczysz mówić zwięźle:P
Thanks given by:
#8
,,Brak wirusa w odpowiedniej ilości może je zapewnić- nie. Brak wirusa jest rzeczonym stanem bezpieczeństwa. Zapewnić bezpieczeństwo może DOBRO, które prowadzi do tego stanu.''-czyli podsumowując w tej wypowiedzi koronnym argumentem za tym że wirus nie jest dobrem jest to że nie jest dobrem - ciekawe.
Definicja z Wikipedi:
,,Głód, łaknienie – fizj. odczucie stanu organizmów wyższych związane z niedoborem pożywienia, składników pokarmowych (takich jak np. białka, tłuszcze, cukry, witaminy czy sole mineralne). Jest także popędem przyczyniającym się do zachowań skierowanych na pobieranie pokarmu i jego zdobywanie. Przeciwieństwem uczucia głodu jest uczucie sytości.''
Ta potrzeba czy też popęd w żadnym przypadku czy też ilości nie prowadzi do śmierci, a brak głodu nie jest warunkiem przeżycia. Popełniłeś poważny błąd logiczny.
A teraz zdefiniujemy sobie rzecz którą tak uparcie twierdzicie że brak wirusa nie jest(również Wikipedia):

Rzecz, substancja pierwsza, byt jednostkowy (łac. res) – kategoria przedmiotów, od innych
przedmiotów (np. zdarzeń czy relacji) różniących się tym, że:

   posiadają autonomię bytową (istnieją samodzielnie) – przy czym jest przedmiotem sporu, czy autonomia
bytowa rzeczy jest pełna. Ci, którzy odmawiają rzeczom pełnej autonomii bytowej czasem redukują je do innych kategorii przedmiotów.
   są jednostkowe (zob. przedmiot jednostkowy)
   są fizyczne (zob. (2) i (3) łącznie: przedmiot konkretny)
   posiadają zupełną charakterystykę.

Przedmiot fizyczny, obiekt fizyczny – każdy przedmiot rozciągły w czasie i przestrzeni
(choć konsekwencje zasady nieoznaczoności komplikują tę definicję). Jest sporne, czy
istnieją jakieś przedmioty niefizyczne, np. przedmioty psychiczne i duchowe. W sensie
ontologicznym przedmiotem fizycznym jest nie tylko np. kamień, ale też atom, galaktyka, kwark, foton, a nawet próżnia.

Przedmiot jednostkowy, indywiduum[1] – każdy przedmiot, który nie jest zbiorem przedmiotów w sensie logicznym
(choć może i musi być zbiorem przedmiotów w sensie mereologicznym).

Brak wirusa na pewno ma autonomię bytową i istnieje samodzielnie. Nie potrzebuje niczego do istnienia.
Brak wirusa jest fizyczny gdyż wszystko co nazywamy brakiem wirusa w tym próżnia jest fizyczne i znajduje się w czasie i przestrzeni.
Nie jest to też zbiór przedmiotów choć to może nastręczać największe wątpliwości. Jest to po prostu rzecz złożona z bardzo wielu innych rzeczy.

Więc dotychczas przedstawione argumenty są niezgodne z podstawowymi definicjami i zawierają błędy.
Thanks given by:
#9
Przyznaję, fragment z głodem uprościłem za bardzo. Ba, nawet kiedy pisałem to, chwilę zastanawiałem się czy nie rozwinąć swojej myśli zamiast pozostawiać jej w takiej formie. Teraz widzę, że pozostawienie tego było niedopuszczalne. Pozwolę sobie naprawić swoje niedopatrzenie.

Warunkiem przeżycia (jednym z nich) jest dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości pokarmu- składników odżywczych.
Więc człowiek ma potrzebę, wynikającą z jego natury- a przejawiającą się uczuciem głodu- dostarczenia organizmowi składników pokarmowych.

Wracając do przykładu: występuje uczucie głodu- powoduje ono w człowieku chęć zaspokojenia go, człowiek zadziała w celu usunięcia dyskomfortu. Można to opisać inaczej- organizm posiada niedobór składników pokarmowych- podążając tokiem myślenia jaki proponujesz- brak niedoboru będzie dobrem. Tymczasem rzeczony brak niedoboru będzie POTRZEBĄ (podobnie POTRZEBĄ jest brak wirusa) dobrem zaś może być to, co prowadzi do zaspokojenia potrzeby i czym dysponujemy w wystarczajacym stopniu, a dodatkowo wiemy że możemy użyć tego do zaspokojenia potrzeby.
Tak więc dobrem będzie pokarm i rzecz/usługa prowadząca do braku wirusa.


"czyli podsumowując w tej wypowiedzi koronnym argumentem za tym że wirus nie jest dobrem jest to że nie jest dobrem"
Kwestię wirusa jako dobra wyjaśniłem już wcześniej- wirus jest dobrem o ile spełnia 4 kryteria, już o nich pisałem, ale powtórzę raz jeszcze:
-występuje ludzka potrzeba,
-wirus może posłużyć zaspokojeniu ludzkiej potrzeby- nic nie jest dobrem samo z siebie, to człowiek sprawia, że coś się nim staje,
-człowiek posiada wiedzę na temat tego związku przyczynowego,
-dysponuje wirusem w stopniu wystarczającym do zaspokojenia potrzeby.
W żadnym miejscu nie starałem się udowodnić, że wirus nie jest dobrem- jest to kwestia subiektywna. Tym razem Ty popełniłeś błąd logiczny.

"A teraz zdefiniujemy sobie rzecz którą tak uparcie twierdzicie że wirus nie jest(również Wikipedia)"- żaden z nas nie stwierdził, że wirus rzeczą nie jest, co więcej nie ma to związku z zaprzeczeniem, że dobrem jest brak wirusa.

Odwołam się raz jeszcze do teorii dóbr, aby rzecz uznać za dobro muszą zostać jednoczesnie spełnione 4 warunki:
1.Ludzka potrzeba.
2.Właściwości, które sprawiają, że rzecz może stać się przyczynowo zaspokojeniem potrzeby.
3.Wiedza an temat tego związku przyczynowego.
4.Dysponowanie tą rzeczą, wystarczające do wykorzystania jej w celu zasapokojenia potrzeby.

1.Potrzeba- potrzeba bezpieczeństwa= nieposiadanie wirusa, czy raczej niebycie zarażonym.
2.Przyjmijmy nawet, że brak wirusa jest rzeczą, posiadanie braku wirusa może zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa.
3.Posiadamy odpowiednią wiedzę.
4.Nie możemy dysponować czymś czego nie ma- nie możemy dysponować brakiem wirusa, możemy dysponować wirusem (wyłapywać go jak owady- odwołując siędo twoich początkowych założeń), możemy dysponować rzeczą/usługą mogącą doprowadzić do braku wirusa, ale nie możemy dysponować samym brakiem.

Przy czym każdy punkt jest conditio sine qua non, więc brak wirusa dobrem nie jest.
Thanks given by:
#10
Przepraszam też popełniłem błąd już poprawiam teraz powinno być to co mi chodziło.
Zaś co się tyczy tych warunków które podajesz już chyba udowadniałem że brak wirusa je spełnia.
Natomiast wnosząc coś do nowego do dyskusji: Pragnę zadać pytanie : A może brak wirusa jest zarówno dobrem jak i potrzebą?
Thanks given by:


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)